reklam 1 reklam 3

Anasayfa SMMM Eğitim Setleri SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti

Paylaş

SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti

 1. Piyasa Fiyatı

 2. 350,00
 3. İndirimli

 4. 219,00
 5. Havale / EFT

  5
 6. 208,05

Akıllı işaretler ne diyor?

 1. Yeni Ürün
 2. İndirimli Ürün
 3. Son 1 Gün 25 Saat 16 Dk
Bu ürün stokda kalmamış. Müşteri Hizmetleri
reklam 6

 1. ÜRÜN AÇIKLAMASI
 2. ÜRÜN VİDEOSU
 3. YORUMLAR
 4. DİĞER SETLER
 5. BİZ SİZİ ARAYALIM

Ürün Açıklaması

SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti


Telefonla Sipariş İçin : 0332 323 15 55

ÜRÜN TANITIM DEMOLARINI VİDEO BÖLÜMÜNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ


En Son 2012-2013 Müfredata Uygun Olarak Hazırlanmıştır.


Geçmiş yıllara ait sorular ve çözümleri mevcuttur.


-Bilgisayar, DVD Player, Playstatio,TV ortamlarında çalıştırabilirsiniz.
-Profesyonel TV Stüdyosunda HD Kalitede Çekimler
-Her Ders Kendi Alanında Uzman Öğretmenler Tarafından Anlatılmıştır.
-Dersler Konu Konu Başlıklar Halinde Anlatılmıştır.
-Her Konuya Ait Soru Çözümleri Öğretmen Tarafından Yapılmıştır.
-Dersin Sonunda Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
-Hangi Konudan Kaç Soru İle Karşılaşabileceğiniz Detaylı Bir Şekilde Anlatılmıştır.
-Türkiyede Bir İlk Olarak Hazırlanmış Güncel İçeriğe Sahip TEK ve YENİ HAZIRLANMIŞ Görüntülü Eğitim Setidir.


SMMM Meslek Sınavı İçindir:


SMMM Staja Başlama Hukuk Grubu Dersleri


-Temel Hukuk
-Borçlar Hukuku
-3568 Meslek Hukuku
-Türk Ticaret Hukuku
-Türk Vergi Hukuku
-4857 İş Hukuku
-5510 SGK


SMMM Staja Başlama Muhasebe Grubu Dersleri


-Finansal Muhasebe
-Maliyet Muhasebesi
-Muhasebe Denetimi
-Mali Analiz ve Tablolar
-Şirketler Muhasebesi
-TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)


SMMM Staja Başlama EKO-MALİYE Grubu Dersleri


-İktisat
-Kamu Maliyesi


SMMM Sataja Başlama Genel Kültür Genel Yetenek


-SMMM Tarih
-SMMM Tükçe
-SMMM Matematik


SMMM Staja Başlama Ders Çalışma Metodları 1 DVD


Neden Görüntülü SMMM Görüntülü Eğitim Seti?


-Güncel Olarak Hazırlanmış Olması
-Profesyonel Öğretmenler Tarafından Anlatılmış Olması
-Konuların Ünitelendirilerek Anlaşılır Bir Şekilde Sunulması
-Konulara Ait Çıkabilecek soru Tiplerinin Bolca Öğretmen Tarafından Çözülmesi
-Her Derse Ait Çıkmış Son 5 Yılın Sorularının Adan Zye Adım Adım Çözülmesi
-Dershaneye Binlerce TL Harcamanızı Engellemesi
-Dershanedeki Eğitimin Daha Kaliteli Bir Halde Sunulması
-Anlamadığınız Konuları ve Çözmekte Zorlandığınız Soru Tiplerini Tekrar Tekrar İzlemenize Olanak Sağlaması
-Zamanınızı İyi Değerlendirmenizi Sağlaması


Konuların Anlatımı Nasıldır?


-Konular Ana Başlıklarına Göre Ünitelendirilerek Sizlerin anlayabileceği Bir Şekilde Anlatılmıştır.
-Demo Görüntülerindeki İzleminiz Zaten Konuların Nasıl Anlatıldığı İle İlgili Sizlere Daha Detaylı Bir Fikir Sunacaktır.


Soru Çözümleri Nasıldır?


-Soru Çözümleri Her Konunun Sonunda Öğretmen Tarafından Adım Adım ve Açıklayıcı Bir Şekilde Çözülmüştür.
-Çıkmış Son 5 Yılın Soruları Adım Adım Çözülmüştür.
-Çıkabilecek Soru Tipleri Karma Sorular Altında Öğretmen Tarafından Çözülmüştür.
-Örnek Soru Çözümü Demo Olarak Sunulmuştur.


Set Güncelmidir?


-Set Son Güncel SMMM Müfredatı Baz Alınarak Hazırlanmıştır.
-Örneğin 2011 SMMM Sınav Soru Çözümleri Set İçerisinde Yer Almaktadır.
-2012 - 2013... Her Yıl Yapılacak SMMM Sınav Soruları Öğretmenler Tarafından Çözülerek Set İçerisine Konulacaktır.
-Konu Değişikleri Sete İlgili Dersin Öğretmeni Tarafından Hazırlanarak İlave Edilecektir.
-Bu Şekilde Güncelliğini Sürekli Sağlayacak Bir Biçimde Hazırlanmıştır.


ÜRÜN DEMOSUNU VİDEO BÖLÜMÜNDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ.


SMMM Staja Başlama Görüntülü Eğitim Seti 94 DVD İçerisindeki Konular;


Temel Hukuk


-Hukuk Nedir
-Sosyal Hayatı Düzenleyen Kuralar Nelerdir
-Hukuk Kurallarının Yaptırımları
-Hak ve Türleri
-Kişilik Ve Türleri
-Kişiliğin Başlangıcı


3568 Sayılı Kanun (Meslek Hukuku)


-SMMM Mesleğinin Doğuşu
-SMMM Mesleğinin Amacı
-SMMM Mesleğinin Giriş Genel Şartları
-SMMM Giriş Özel Şartları
-SMMM Meslek Ünvanının Haksız Kullanılması
-Staj ve Staj Süresinden Sayılan Hizmetler
-Yabancı SMMM Mensuplarının Durumu
-SMMM Mesleğine Giriş Şartları
-SMMM İle YMM Arasındaki Farklar
-Meslek Odası Organları ( Kurulları)
-Oda Genel Kurlunun Görevleri
-Odanın Yönetim Kurulunun Görevleri
-Oda Toplantıları
-Odanın Gelirleri
-Birliğin Organları
-Birliğin Geliri
-Birliğin Toplantıları
-Disiplin Yönetmeliği
-Staj Yönetmeliği
-Staja İlişkin Esaslar
-Stajın Hedef
-Meslek İle ilgili Sırlar
-Meslek Mensubunun Uyması Gereken Kurallar
-Sözleşmeler
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış sınav soruları ve çözümü


Vergi Hukuku


-Vergi Hukukunun Tanımı ve Bölümleri
-Vergi Hukukunun Tarihsel Gelişimi
-Muafiyet-İstisna-Peçeleme-Kıyas
-Vergi Hukukunun Diğer Hukuklarla İlişkileri
-Kavramlar
-Vergi Hukukunun Kaynakları
-Vergi Hukuku Nelerden Oluşur
-Vergi Hukukunda Yorumlar
-Vergi Yükümlüsü ve Sorumlusu
-Vergi Hukukunda Teselsül
-Kimler Vergi Mükellefi Olur
-Vergilendirme süreci
-Vergide Tarh Çeşitleri
-Vergi Tarhında Ön Hazırlayıcı İşlemler
-Vergi Yoklamasın yetkili Olanlar
-Takdir Komisyonu
-Vergi Denetimi Süreçleri
-Vergi Süreleri
-Yasal Süreyi Uzatan Nedenler
-Vergi Borcunun Sona ermesi
-Vergi Cezasının Sona ermesi
-Gecikme Zammı ve Faizi Kavramları
-Tahakkuk Zaman Aşımı
-Tahsil Zaman Aşımı
-Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
-Vergi Hukukundaki Mahkemeler
-Vergi Suçları
-Soru Çözümleri
-Çıkmış sorular ve Çözümleri


Ticaret Hukuku


-Ticaret Hukukuna Giriş
-Tanım
-Ticaret hukukunun İşlevleri
-Arizi Kazanç
-Ticari İşletmenin Unsurları
-Ticari İşletmede Devir
-Haksız Rekabet
-Haksız Rekabette Açılacak Davalar
-Ticari Defterler
-Defter Türleri
-Ticaret Ünvanları
-Ticari Davalarda Hüküm Süreleri
-Ticaret Sicilinin İşleyişi
-Ortaklıklar
-Kıymetli Evraklar Hukuku
-Kıymetli Evrak Türleri
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış sorular ve Çözümleri


İktisat Maliye (Ekomaliye)


-İktisat Teorisine Giriş
-İktisat Biliminin Özellikleri
-İktisat Biliminin İlgilendiği Konular
-Tüme Varım Tümden Gelim Kavramları
-İktisadın Bölümleri
-İktisadın Ekonomik Birimleri
-İhtiyaç Kavramı
-İhtiyacın Özellikleri
-Mal-Hizmet-Fayda
-Sistemler
-İktisadi sistemler
-Arz ve Talep
-Piyasanın Denge Koşulu
-Piyasa Türleri
-Faktör Gelirleri
-Makro İktisat
-Mikro İktisat
-Değer Paradoksu Kavramı
-Maliye
-Kamu Maliyesine Giriş
-Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri
-Kamu Harcamalarının Görünürde Artış Nedenleri
-Fayda-Maliyet Analizi
-Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
-Türk Bütçe Sistemi
-Yerel Yönetimler
-Belediye Bütçeleri Türleri
-İl Özel idare Bütçeleri
-Köy Gelirleri
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış soru Çözümleri


Maliyet Muhasebesi


-Kavramlar
-Yöntem ve Tek Düzen Hesap Plan
-İlk Madde ve Malzeme
-İşçilik Maliyetleri
-Genel Üretim Giderleri
-SMMM Satılan Mamüllerin Tablosu
-Başabaş Noktası
-Sipariş Maliyet Yöntemi
-Standart Maliyet
-Safha Maliyet Sistemi
-Birleşik Maliyet
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış soru Çözümleri


Mali Analiz


-Mali Analiz Giriş
-Analiz Neden Yapılır
-Finansal Tablo türleri
-Aktif Bilanço
-Dönen Varlıklar
-Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı
-Bilanço Dipnotları
-Gelir Tablosu Dipnotları
-Mali Tablolar
-Fon Kaynağı Yaratmak
-Fon Kullanımı
-Mali Analiz Çeşitleri
-Finansal Tablolarda Kullanılan Analiz Teknikleri
-Bilanço
-Rasyo Analiz Tekniği
-Örnek Sorular ve Çözümleri


Muhasebe Denetimi


-Muhasebe Denetimine Giriş
-Denetim Nedir
-Denetçi
-Denetçi Türleri
-Denetçi Sıralaması
-Genel Kabul Görüş Denetim Standartları
-Denetçinin Görevler
-Denetim raporlarında Bulunması Gerekenler
-Denetim Riskleri
-Denetim Zamanı
-İç Kontrol sistemi
-İç Kontrol sisteminin Değerlendirme Aşamaları
-Denetim Yöntemleri
-Çalışma Kağıtları
-Kaç Türlü Dosya Vardır
-Denetimler
-Kasa Denetimi
-Banka Denetimi
-Alacak Denetimi
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış sorular ve Çözümleri


4857 İş Hukuku - SGK


-İş Hukukunun ve Temel İlkeleri
-İş Hukukunun Kaynakları
-İş Hukukunun Uygulama Alanı
-İş Hukukunun Temel Kavramları
-İşyerini Bildirme-İşyeri Devri
-İşyerinin Kapatılması
-İş Sözleşmesi
-İş Sözleşmesinin Türleri
-İş Sözleşmesinin Yapılması
-İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
-İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
-İş sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
-İş Sözleşmesinde Fesih ve Türleri
-İş Güvencesi Şartları
-Toplu İşten Çıkarma
-Çalışma Belgesi-İbraname
-Kıdem Tazminatı
-Çalışma Süreleri ve İzinler
-Ücretli Tatil ve İzinler
-Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunan Gruplar
-Ücret
-Ücret Sistemleri
-Ücretin Belirlenmesi Ve Düzeyi
-Ücretten Ceza Kesintisi
-Sosyal Sigortaların İşleyişi
-Sigortalılığın Başlama ve Bitişi
-Sosyal Sigorta Kolları
-İşsizlik Sigortası
-İsteğe Bağlı Sigorta (İBS)
-Genel Sağlık Sigortası (GSS 5510)
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış soru Çözümleri


Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)


-Finansal Tabloların Nitelikleri
-TMS1-Finansal Tabloların Sunuluşu Standartı
-TMS2-Stoklar Standartı
-TMS7-Nakit Akış Tabloları Standartı
-TMS8-Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
-TMS10-Bilanço Tarihindeki Olaylar Standartı
-TMS11-İnşaat Sözleşmeleri Standartı
-TMS12-Gelir Vergileri Standartı
-TMS14-Bölümlere Göre Raporlama Standartı
-TMS16- Maddi Duran Varlıklar ve TMS36 Varlıkların Değer Düşüklüğü
-TMS17- Kiralama İşlemleri ( finansal Kiralama)
-TMS18- Gelir ( Hasılat)Standardı
-TMS19-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı
-TMS20- Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması
-TMS21-Kur Değişimlerinin etkileri
-TMS23- Borçlanma Maliyetleri Standardı
-TMS24-İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı
-TMS27-Konsolide Finansal Tablolar
-TMS29-Yüksek Enflasyon Döneminde Finansal Tablolar
-TMS37-Karşılıklar Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış soru Çözümleri


Borçlar Hukuku


-Borçlar Hukuku
-Borcun Unsurları
-Borcun Kaynakları
-Sözleşme Şekilleri
-Butlan ( Hükümsüzlük) Kavramı
-Temsil Kavramı
-Temsil Ne Zaman Sonlanır
-Temerrüt (Direnme)
-İrade İle Beyan Arasındaki Uyuşmazlıklar
-Borcun İfası
-Borcu Sona Erdiren Nedenler
-Takas
-Sözleşme Türleri
-Kefalet Türleri
-Örnek Soru Çözümleri
-Çıkmış soru Çözümleri


SMMM Finansal Muhasebe Dersi İçerik:
Dönen Varlıklar
Sınava Yönelik Hesaplar


-100 Kasa
-101 Alınan Çekler
-102 Bankalar
-103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
-108 Diğer Hazır Değerler
-110 Hisse Senetleri
-111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
-112 Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonolar
-119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
-120 Alıcılar
-121 Alacak Senetleri
-122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
-128 Şüpheli Ticari Alacaklar
-129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
-131 Ortaklardan Alacaklar
-133 Bağlı Ortaklıklar
-150 İlk Madde ve Malzeme
-153 Ticari Mallar
-181 Gelir Tahakkukları Hesabı
-190 Devreden KDV
-191 İndirilecek KDV


Duran Varlıklar


-250 Arazi ve Arsalar
-252 Binalar
-254 Taşıtlar
-255 Demirbaşlar
-257 Birikmiş Amortismanlar (-)
-264 Özel Maliyetler
-281 Gelir Tahakkukları Hesabı


Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar


-300 Banka Kredileri Hesabı
-320 Satıcılar Hesabı
-321 Borç Senetleri Hesabı (-)
-322 Borç Senetleri Reeskont Hesabı (-)
-331 Ortaklara Borçlar
-368 Ödenmesi Gereken Peşin Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı


Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar


-400 Banka Kredileri Hesabı


Özkaynaklar


-500 Öz Sermaye
-501 Ödenmemiş Sermaye (-)
-Muhasebe Süreci
-Hesap,Madde,Fiş Tanımları
-GKMİ (12 Adet)
-Aktifi düzenleyici Pasif Hesaplar
-Pasifi Düzenleyici Aktif Hesaplar
-Kar Yedekleri Hesabı
-Sermaye Yedekleri Hesab
-Maddi Duran Varlıklar
-Mali Duran Varlıklar
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-Bürüt İşletme Sermayesi
-Net İşletme Sermayesi
-Sürekli Sermaye Kavramları
-VUK 232 Maddesinin Açıklaması
-Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
-Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi
-Şirketler Muhasebesi
-Şahıs - Sermaye Ortaklıkları
-Diğer Konu Anlatımları
-Çıkmış ve Çıkabilecek Muhtemel Soru Çözümleri

Ürün Videosu
Ürün Hakkındaki Görüşler

Henüz görüş bildiren olmamış, Bu ürüne ilk sen yorum yazabilirsin.
Diğer SMMM Eğitim Setleri

Ürün Adı Fiyatı
SMMM Staja Başlama Türkiye Muhasebe Standartları Eğitim Seti 2 Dvd 27,78 TL +KDV incele
SMMM Staja Başlama Vergi Hukuku Eğitim Seti 4 Dvd 27,78 TL +KDV incele
SMMM Staja Başlama Şirketler Muhasebesi Eğitim Seti 3 Dvd 27,78 TL +KDV incele
Bu ürün yanlış bilgiler mi içeriyor?
Lütfen bizi bildirin...